Đăng ký  |  Đăng nhập
Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư   -  Wednesday, April 1, 2020
Công ty cổ phần cơ điện vật tư

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


Nhân sự trong các phòng ban được phân bố như sau:

 

-       Ban Giám đốc:                                                                     02 người

-       Phòng hành chính nội vụ (P1):                                               09 người

-       Phòng kế hoạch kỹ thuật (P2):                                              03 người

-       Phòng tài chính kế toán (P5):                                                04 người

-       Phòng khai thác dịch vụ (P6):                                                02 người

-       Xưởng dịch vụ bốc xếp và quản lý kho bãi (X1):                      14 người

-       Xưởng sửa chữa thiết bị điện (X2):                                       34 người

-       Xưởng sản xuất cáp điện (X4):                                             12 người

-       Xưởng dịch vụ, xây lắp điện (X5):                                         11 người

-       Xưởng dịch vụ kinh doanh, bán hàng (X6):                            08 người

 
Công ty cổ phần cơ điện vật tư

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


Nhân sự trong các phòng ban được phân bố như sau:

 

-       Ban Giám đốc:                                                                     02 người

-       Phòng hành chính nội vụ (P1):                                               09 người

-       Phòng kế hoạch kỹ thuật (P2):                                              03 người

-       Phòng tài chính kế toán (P5):                                                04 người

-       Phòng khai thác dịch vụ (P6):                                                02 người

-       Xưởng dịch vụ bốc xếp và quản lý kho bãi (X1):                      14 người

-       Xưởng sửa chữa thiết bị điện (X2):                                       34 người

-       Xưởng sản xuất cáp điện (X4):                                             12 người

-       Xưởng dịch vụ, xây lắp điện (X5):                                         11 người

-       Xưởng dịch vụ kinh doanh, bán hàng (X6):                            08 người

 
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ElaneRodger5
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 134

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Lượt truy cập
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Lên Trên