Đăng ký  |  Đăng nhập
Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư   -  Wednesday, April 1, 2020
Tin CTCP Cơ điện vật tư
Thư mời họp; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư
Thư mời họp; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư
2019-04-18 08:36
-346
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2019-04-17 15:23
-347
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Tạ Minh Hòa
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Tạ Minh Hòa
2019-04-03 08:32
-361
Báo cáo thường niên 2018
Báo cáo thường niên 2018
2019-03-27 08:55
-368
Thông Báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tạ Minh Hòa
Thông Báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tạ Minh Hòa
2019-03-22 09:54
-373
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
2019-03-19 11:03
-376
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2019-03-13 14:50
-382
Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
2018-11-30 16:04
-485
NGUYỄN KHẮC SƠN KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khắc Sơn- Mã chứng khoán: CVC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120.799 CP (tỷ lệ 5,49%) - Số lượng cổ phiếu đã bán: 120.799 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) - Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/08/2018.
2018-10-03 10:41
-543
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG - ỦY VIÊN HĐQT - ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bích Phượng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán: CVC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/08/2018 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/09/2018.
2018-10-03 10:39
-543
123456789
Chứng nhận
       
Chứng nhận
       
Thời tiết

17oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-04-01

Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ElaneRodger5
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 134

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Lượt truy cập
Lên Trên