Đăng ký  |  Đăng nhập
Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư   -  Wednesday, April 1, 2020
Công ty cổ phần cơ điện vật tư

CÔNG TY CỔ PHẦN

CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

1. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ.

Tên giao dịch quốc tế: Electromechanics Materials Joint – Stock Company.

Tên viết tắt: EMMC

Địa chỉ: Số 508 Hà Huy Tập – Thị trấn Yên Viên – Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.38784298 - Fax: 04.38784305

Mã số thuế: 01 001 00 417 030.

Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng (hai mươi hai tỷ đồng).

 

2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sửa chữa, cải tạo phục hồi và chế tạo máy biến áp lực; Sản xuất, chế tạo các cấu kiện và các thiết bị đo đếm điện cho lưới điện phân phối, sửa chữa cơ điện và thí nghiệm điện; Kinh doanh, cung ứng, bảo quản vật tư thiết bị, xăng dầu và nguyên liệu sản xuất; Xây lắp, sửa chữa các công trình điện đến cấp điện áp 220KV; Dịch vụ tổng hợp kho bãi, tiếp nhận vận chuyển hàng hóa tại các ga, cảng trong nước; Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, tư liệu sản xuất ngành công nghiệp; Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng, kinh doanh dịch vụ hàng tiêu dùng; Dịch vụ bán đấu giá tài sản.


3. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Công ty cổ phần Cơ điện vật tư tiền thân là Xí nghiệp Cơ điện vật tư được thành lập ngày 01/4/2000 (trên cơ sở sát nhập Xí nghiệp Cung ứng vật tư và Nhà máy sửa chữa cơ điện Yên Phụ) là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1, Tổng công ty Điện lực Việt Nam.Ngày 23/9/2004, Bộ công nghiệp ra quyết định số 97/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện vật tư thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty cổ phần Cơ điện vật tư. Đây là một bước chuyển quan trọng trong quá trình hoạt động của Xí nghiệp.Ngày 01/6/2005, Xí nghiệp Cơ điện vật tư chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần cơ điện vật tư theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 010 300 8003 do phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp ngày 01/6/2005.

4. NĂNG LỰC

- Xưởng vận tải, bốc dỡ và quản lý kho bãi:

Chức năng nhiệm vụ: Tiếp nhận, bốc dỡ, bảo quản và cấp phát vật tư, hàng hóa thiết bị trong và ngoài ngành.

Tổng diện tích nhà kho: 4.150 m2

Diện tích bãi: 8.000 m2

- Xưởng sửa chữa thiết bị điện:

Chức năng nhiệm vụ: Sửa chữa, cải tạo, phục hồi và chế tạo máy biến áp lực; Sản xuất các loại cấu kiện thiết bị cho lưới điện phân phối; Sửa chữa cơ điện và thí nghiệm điện; Sản xuất hộp bảo vệ công tơ 1 pha, 3 pha.

Sửa chữa máy biến áp phân phối và trung gian đạt 100 – 130 máy/năm.

Sửa chữa các máy biến áp 110KV đạt 5-6 máy/năm.

Thí nghiệm thiết bị điện và hóa dầu đạt 100-200 mẫu/năm.

- Xưởng sản xuất cáp điện:

Chức năng nhiệm vụ: Sản xuất các loại dây cáp điện, gồm:

Cáp A, AC trần có tiết diện đến 150 mm2

Cáp A, AC bọc có tiết diện đến 150 mm2

Cáp muyle VC2A – 2x4 đến VC2A – 2x25.

Cáp đồng bọc nhựa PVC 1x4 đến 2x16.

- Xưởng dịch vụ, xây lắp điện:

Chức năng nhiệm vụ: Xây lắp các công trình điện đến cấp điện áp 110KV.

Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho tại khu vực 42 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Diện tích nhà xưởng: 936 m2

- Xưởng dịch vụ, kinh doanh bán hàng:

Chức năng nhiệm vụ: Kinh doanh, cung ứng vật tư, hàng hóa, thiết bị điện cho các đơn vị trong và ngoài ngành; Bán các sản phẩm do Công ty sản xuất như: Dây cáp điện, hộp bảo vệ công tơ.

5. MÔ HÌNH TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ QUẢN LÝ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

6. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ông: Nguyễn Kim Lục - Chủ tịch hội đồng

Bà: Trần Thị Mai Hoa - Thành viên

Bà: Hà Mỹ Hạnh  Thành viên

Ông: Tạ Minh Hòa -  Thành viên

Ông: Nguyễn Viết Thụ - Thành viên

7. BAN KIỂM SOÁT

Bà: Tạ Thị Giang -  Trưởng ban

Ông: Nguyễn Tuấn Dương - Thành viên

Bà: Phạm Thị Kiều Diễm- Thành viên

8. BAN GIÁM ĐỐC

Ông: Tạ Minh Hòa - Giám đốc

Ông: Đinh Ngọc Dũng - Phó giám đốc

 

 
Công ty cổ phần cơ điện vật tư

CÔNG TY CỔ PHẦN

CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

1. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ.

Tên giao dịch quốc tế: Electromechanics Materials Joint – Stock Company.

Tên viết tắt: EMMC

Địa chỉ: Số 508 Hà Huy Tập – Thị trấn Yên Viên – Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.38784298 - Fax: 04.38784305

Mã số thuế: 01 001 00 417 030.

Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng (hai mươi hai tỷ đồng).

 

2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sửa chữa, cải tạo phục hồi và chế tạo máy biến áp lực; Sản xuất, chế tạo các cấu kiện và các thiết bị đo đếm điện cho lưới điện phân phối, sửa chữa cơ điện và thí nghiệm điện; Kinh doanh, cung ứng, bảo quản vật tư thiết bị, xăng dầu và nguyên liệu sản xuất; Xây lắp, sửa chữa các công trình điện đến cấp điện áp 220KV; Dịch vụ tổng hợp kho bãi, tiếp nhận vận chuyển hàng hóa tại các ga, cảng trong nước; Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, tư liệu sản xuất ngành công nghiệp; Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng, kinh doanh dịch vụ hàng tiêu dùng; Dịch vụ bán đấu giá tài sản.


3. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Công ty cổ phần Cơ điện vật tư tiền thân là Xí nghiệp Cơ điện vật tư được thành lập ngày 01/4/2000 (trên cơ sở sát nhập Xí nghiệp Cung ứng vật tư và Nhà máy sửa chữa cơ điện Yên Phụ) là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1, Tổng công ty Điện lực Việt Nam.Ngày 23/9/2004, Bộ công nghiệp ra quyết định số 97/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện vật tư thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty cổ phần Cơ điện vật tư. Đây là một bước chuyển quan trọng trong quá trình hoạt động của Xí nghiệp.Ngày 01/6/2005, Xí nghiệp Cơ điện vật tư chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần cơ điện vật tư theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 010 300 8003 do phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp ngày 01/6/2005.

4. NĂNG LỰC

- Xưởng vận tải, bốc dỡ và quản lý kho bãi:

Chức năng nhiệm vụ: Tiếp nhận, bốc dỡ, bảo quản và cấp phát vật tư, hàng hóa thiết bị trong và ngoài ngành.

Tổng diện tích nhà kho: 4.150 m2

Diện tích bãi: 8.000 m2

- Xưởng sửa chữa thiết bị điện:

Chức năng nhiệm vụ: Sửa chữa, cải tạo, phục hồi và chế tạo máy biến áp lực; Sản xuất các loại cấu kiện thiết bị cho lưới điện phân phối; Sửa chữa cơ điện và thí nghiệm điện; Sản xuất hộp bảo vệ công tơ 1 pha, 3 pha.

Sửa chữa máy biến áp phân phối và trung gian đạt 100 – 130 máy/năm.

Sửa chữa các máy biến áp 110KV đạt 5-6 máy/năm.

Thí nghiệm thiết bị điện và hóa dầu đạt 100-200 mẫu/năm.

- Xưởng sản xuất cáp điện:

Chức năng nhiệm vụ: Sản xuất các loại dây cáp điện, gồm:

Cáp A, AC trần có tiết diện đến 150 mm2

Cáp A, AC bọc có tiết diện đến 150 mm2

Cáp muyle VC2A – 2x4 đến VC2A – 2x25.

Cáp đồng bọc nhựa PVC 1x4 đến 2x16.

- Xưởng dịch vụ, xây lắp điện:

Chức năng nhiệm vụ: Xây lắp các công trình điện đến cấp điện áp 110KV.

Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho tại khu vực 42 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Diện tích nhà xưởng: 936 m2

- Xưởng dịch vụ, kinh doanh bán hàng:

Chức năng nhiệm vụ: Kinh doanh, cung ứng vật tư, hàng hóa, thiết bị điện cho các đơn vị trong và ngoài ngành; Bán các sản phẩm do Công ty sản xuất như: Dây cáp điện, hộp bảo vệ công tơ.

5. MÔ HÌNH TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ QUẢN LÝ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

6. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ông: Nguyễn Kim Lục - Chủ tịch hội đồng

Bà: Trần Thị Mai Hoa - Thành viên

Bà: Hà Mỹ Hạnh  Thành viên

Ông: Tạ Minh Hòa -  Thành viên

Ông: Nguyễn Viết Thụ - Thành viên

7. BAN KIỂM SOÁT

Bà: Tạ Thị Giang -  Trưởng ban

Ông: Nguyễn Tuấn Dương - Thành viên

Bà: Phạm Thị Kiều Diễm- Thành viên

8. BAN GIÁM ĐỐC

Ông: Tạ Minh Hòa - Giám đốc

Ông: Đinh Ngọc Dũng - Phó giám đốc

 

 
Chứng nhận
       
Chứng nhận
       
Thời tiết

17oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2020-04-01

Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Rodger
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 134

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Lượt truy cập
Lên Trên