Đăng ký  |  Đăng nhập
Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư   -  Wednesday, April 1, 2020

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 

Tên cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

Mã vùng: (04)    Điện thoại: (04) 38784298

Fax: (04) 38784305    Email: Ctycodienvattu@vnn.vn

Địa chỉ giao dịch: Số 508 đường Hà Huy Tập - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội

TT
NƠI ĐẶT MÁY
Số máy
Ngành điện Bưu điện Fax
1 BAN GIÁM ĐỐC     38784305
 

Giám đốc - Bí thư Đảng ủy

(Bà: Trần Thị Mai Hoa)

  38784299  
  Nhà riêng   39260657  
  Di động 0963364088    
  Phó giám đốc (Ông: Nguyễn  Thành Đô)   38784292  
  Nhà riêng   38318569  
  Di động   0913031071  
2 CÔNG ĐOÀN CÔNG TY  
38784305
  Chủ tịch (Ông: Nguyễn Thành Đô)   38784292  
  Nhà riêng   38318569  
  Di động   0913031071  
3 ĐOÀN THANH NIÊN     38784305
  Bí thư (Bà: Phạm Thị Kiều Diễm)      
  Nhà riêng   387882198  
  Di động   0972447688  
4 PHÒNG HÀNH CHÍNH NỘI VỤ (P1)

22126325

22190690

38784297 38784305
   Trưởng phòng (Ông: Đinh Ngọc Dũng)      
  Nhà riêng   38292109  
  Di động    0913591427  
  Phó phòng (Bà: Vũ Thị Mai)      
  Nhà riêng   35651499  
  Di động   0916341759  
  Văn thư   38784298 38784305
5 PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT (P2)

22136310

22126311

38784293 38784305
  Trưởng phòng: (Ông: Tạ Minh Hòa)      
  Nhà riêng   36981393  
  Di động   0912852063  
  Phó phòng (Ông: Trần Thế Bình)      
  Nhà riêng   37335332  
  Di động   22305480  
6 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (P5) 22126281 38784295 38784305
  Kế toán trưởng (Bà: Tạ Thị Giang)      
  Nhà riêng   38781464  
  Di động   0912543872  
7 PHÒNG KHAI THÁC DỊCH VỤ (P6) 22126327 38784294 38784305
  Phó phòng (Bà: Vũ Thị Lệ Hà)      
  Nhà riêng   35652589  
  Di động   0977707803  
8 XƯỞNG VẬN TẢI BỐC DỠ VÀ QUẢN LÝ KHO BÃI (X1) 22190692 3871578 38784305
  Quản đốc (Ông: Nguyễn Viết Thụ)      
  Nhà riêng   37169807  
  Di động   0912573252  
9 XƯỞNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN (X2) 22190692 38784303 38784305
  Quản đốc (Ông: Vũ Thượng Hiền)      
  Nhà riêng   02413820781  
  Di động   0913259454  
10 XƯỞNG SẢN XUẤT CÁP ĐIỆN (X4) 22126350 38782102 38784305
  Quản đốc (Ông: Nguyễn Ngọc Dũng)      
  Nhà riêng   38781108  
  Di động   0912666783  
11 XƯỞNG DỊCH VỤ, XÂY LẮP ĐIỆN (X5) 22129370 37168677 38784305
  Quản đốc (Ông: Lương Đại Hiền)      
  Nhà riêng   38584451  
  Di động   0904200104  
  Phó quản đốc (Ông: Lê Đông Xuân)      
  Nhà riêng   22156228  
  Di động   0943889968  
12 XƯỞNG DỊCH VỤ, KINH DOANH BÁN HÀNG (X6)   38271981 38784305
  Quản đốc (Bà: Phạm Thị Kiều Diễm)      
  Nhà riêng   387882198  
  Di động   0972447688  
13 Thường trực bảo vệ Yên Viên   38782205  
14 Thường trực bảo vệ Phúc Xá   37169201  

 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 

Tên cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

Mã vùng: (04)    Điện thoại: (04) 38784298

Fax: (04) 38784305    Email: Ctycodienvattu@vnn.vn

Địa chỉ giao dịch: Số 508 đường Hà Huy Tập - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội

TT
NƠI ĐẶT MÁY
Số máy
Ngành điện Bưu điện Fax
1 BAN GIÁM ĐỐC     38784305
 

Giám đốc - Bí thư Đảng ủy

(Bà: Trần Thị Mai Hoa)

  38784299  
  Nhà riêng   39260657  
  Di động 0963364088    
  Phó giám đốc (Ông: Nguyễn  Thành Đô)   38784292  
  Nhà riêng   38318569  
  Di động   0913031071  
2 CÔNG ĐOÀN CÔNG TY  
38784305
  Chủ tịch (Ông: Nguyễn Thành Đô)   38784292  
  Nhà riêng   38318569  
  Di động   0913031071  
3 ĐOÀN THANH NIÊN     38784305
  Bí thư (Bà: Phạm Thị Kiều Diễm)      
  Nhà riêng   387882198  
  Di động   0972447688  
4 PHÒNG HÀNH CHÍNH NỘI VỤ (P1)

22126325

22190690

38784297 38784305
   Trưởng phòng (Ông: Đinh Ngọc Dũng)      
  Nhà riêng   38292109  
  Di động    0913591427  
  Phó phòng (Bà: Vũ Thị Mai)      
  Nhà riêng   35651499  
  Di động   0916341759  
  Văn thư   38784298 38784305
5 PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT (P2)

22136310

22126311

38784293 38784305
  Trưởng phòng: (Ông: Tạ Minh Hòa)      
  Nhà riêng   36981393  
  Di động   0912852063  
  Phó phòng (Ông: Trần Thế Bình)      
  Nhà riêng   37335332  
  Di động   22305480  
6 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (P5) 22126281 38784295 38784305
  Kế toán trưởng (Bà: Tạ Thị Giang)      
  Nhà riêng   38781464  
  Di động   0912543872  
7 PHÒNG KHAI THÁC DỊCH VỤ (P6) 22126327 38784294 38784305
  Phó phòng (Bà: Vũ Thị Lệ Hà)      
  Nhà riêng   35652589  
  Di động   0977707803  
8 XƯỞNG VẬN TẢI BỐC DỠ VÀ QUẢN LÝ KHO BÃI (X1) 22190692 3871578 38784305
  Quản đốc (Ông: Nguyễn Viết Thụ)      
  Nhà riêng   37169807  
  Di động   0912573252  
9 XƯỞNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN (X2) 22190692 38784303 38784305
  Quản đốc (Ông: Vũ Thượng Hiền)      
  Nhà riêng   02413820781  
  Di động   0913259454  
10 XƯỞNG SẢN XUẤT CÁP ĐIỆN (X4) 22126350 38782102 38784305
  Quản đốc (Ông: Nguyễn Ngọc Dũng)      
  Nhà riêng   38781108  
  Di động   0912666783  
11 XƯỞNG DỊCH VỤ, XÂY LẮP ĐIỆN (X5) 22129370 37168677 38784305
  Quản đốc (Ông: Lương Đại Hiền)      
  Nhà riêng   38584451  
  Di động   0904200104  
  Phó quản đốc (Ông: Lê Đông Xuân)      
  Nhà riêng   22156228  
  Di động   0943889968  
12 XƯỞNG DỊCH VỤ, KINH DOANH BÁN HÀNG (X6)   38271981 38784305
  Quản đốc (Bà: Phạm Thị Kiều Diễm)      
  Nhà riêng   387882198  
  Di động   0972447688  
13 Thường trực bảo vệ Yên Viên   38782205  
14 Thường trực bảo vệ Phúc Xá   37169201  

 

Chứng nhận
       
Chứng nhận
       


Register
Forgot Password ?

Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ElaneRodger5
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 134

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Lượt truy cập


Register
Forgot Password ?

An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Lên Trên