Đăng ký  |  Đăng nhập
Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư   -  Friday, October 19, 2018
NGUYỄN KHẮC SƠN KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khắc Sơn- Mã chứng khoán: CVC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120.799 CP (tỷ lệ 5,49%) - Số lượng cổ phiếu đã bán: 120.799 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) - Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/08/2018.
Chứng nhận
       
Chứng nhận
       
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : KarolinOMear
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 40

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Lượt truy cập
Lên Trên